Thursday, October 30, 2014

Mhyla and Jerson of Butuan City


KSG Mhyla, May 15, 1991, single, Butuan City; Jerson, May 15, 1992, single, Butuan City.

Magkasabot kamo sanglit pareho ang inyong birtud og hilig nga nahuptan rason nga mogitib ang usa ka relasyon. 

Magtinabangay kamo sa pagsulbad sa mga kasakit og problemang gihambin sa usag-usa kaninyo. 

Sa aspetong sekswal, pareho kamong matagbaw sa inyong pagdimdim sa katam-is sa inyong pagbati. 

Ang inyong pagtagbaw ibabaw sa kama, dakong tabang nga mapagaan og makakita kamo'g konkretong solusyon sa inyong suliran. 

Kini ang pinaka-maayong pares sa dose ka bituon nga nagrepresenta sa kada tawo.

Magtambayayong kamo pagsulbad sa suliran pinaagi sa pag-atubang sa hudlat sa kapalaran.

Ang nakapahimong lig-on sa inyong relasyon mao ang aspetong sekswal rason nga mahimong mahinamon ang inyong kaminyuon.

No comments:

Post a Comment