Thursday, October 30, 2014

Roland and Alice of Cebu City and Salay MisOr


KSG Roland, January 15, 1975, minyo, Cebu City;  Alice, January 13, minyo Salay Misamis Oriental.

Angayan kaayo kamong pareson sanglit pareho ang inyong kinaiya nga nahuptan. Pareho kamong makamao kun unsaon pagdala sa gugma. 

Apan, dile lang lawom ang inyong pagbati. Kamao kamong mohunahuna og mokontrola sa inyong relasyon. 

Bisan dile kamo pareson sa pamarug, dile kini rason nga dile molampos ang inyong relasyon labi na nga dile kaayo ninyo prayuridad ang pakighilawas sanglit alang kaninyo makadugang lang kini sa problema sa relasyon ingon usab sa inyong palibot. 

Sa kinatibuk-an, nindut ang inyong relasyon og walay rason nga dile mosangpot sa kasal ang inyong panag-uban.

No comments:

Post a Comment