About Kalibutan sa Gugma


Ang Kalibutan sa Gugma usa ka NEGOSYO nga site. Matag serbisyo nga ihatag sa tagsulat ngadto sa magbabasa nga gustong masayod sa mahimong kaugmaon sa relasyon ang dunay katumbas nga bayad.

Gituyo kini pagdisenyo aron magiyahan ug matabangan ang magbabasa sa paglantaw sa posible nga kaugmaon sa kasamtangang relasyon.

Kulba-hinam kini nga basahon sanglit dinhe nimo inisyal nga mahibaluan ang kamatuoran nga sa kadaghan nimo og hinigugma, managlahi ang kasinatian sa inyong relasyon.

Dili magkapareha ang kasinatian sa relasyon sanglit managlahi sila'g PETSA ingon man BULAN nga GIPAKATAWO.


UNSA DIAY ANG GUGMA?
Daghan kanato ang buot mo tugkad sa misteryo nga naglimen sa gugma. Apan, kadaghanan napakyas hinungdan natawo ang managlahing pagsabot og kahulugan niini. 

Dunay naghulagway nga sakit bati-on ang gugma labi na kun ikaw tuntuhon sa imong hinigugma. Samtang ang uban nagbutyag nga lami puy-an ang kalibutan labi na kun imong ikasinabot ang natingban sa imong pagbati. 

Kun ikaw nakabaton og tulo ka mga hinigugma pananglitan, ikaw mismo makaingon nga di pareha ang inyong kasinatian sa panag-uban nga unta parehas babae o lalaki ra man ang nakarelasyon. 

Pipila ang nitug-an nga mas nindut pa ang estado sa kanhi-ay’ng relasyon kun itandi sa kasamtangang relasyon nga labihan ka gubot. Maayo lang sa bag-o pa kay daw mga langgam nga punay og tukmo nga labihan ka labing, apan sa kadugayan, nagpunay na kini sa pagtinukmuray kay wa nay ayo ang relasyon. 

Nagpasabot lamang kini nga di tanang babae o lalaki nga atong nakarelasyon ang mahimo natong ikauban sa tibuok kinabuhi. Mo sugot ka’g sa dili, usa lamang ka babae o lalaki ang gitagana ni Bathala sa matag usa kanato.

Busa, sayra ang katibuk-ang unod niini nga basahon kay seguradong imo kining ikahimuot labi na kun matag-anan ang mga lama sa imong kagahapon. Hinaut nga magsilbi usab nimo kining giya sa pagsulod sa usa ka relasyon pinaagi sa pagkorehir sa mga bati ninyong kinaiya aron magmalungtaron ang inyong relasyon.


UNSAON PAG-AVAIL SA SERBISYO?
Niadtong gusto masayod kon kamo pareson ba sa inyong karelasyon ug mahipatik sa niini nga blog site, mahimo kamong mo text sa OFFICIAL CELLPHONE NUMBER

TM/GLOBE USER    :  0936-8804-753
SMART/TNT USER :  0907-3631-696

UNSAY FORMAT: 

KSG<space>COMPLETE NAME OF SENDER<space>BIRTHDATE<space>CIVIL STATUS<space>ADDRESS; COMPLETE NAME OF PARTNER (GF/BF)<space>BIRTHDATE<space>CIVIL STATUS<space>ADDRESS i-send sa OFFICIAL CELLPHONE NUMBER nga anaa sa ibabaw.


REYALIDAD:

Ang pagamit sa internet, dili libre, hinono-a, duna kini bayad hinungdan nga mag-charge ang administrator sa blog site og P5 sa matag LOVE PARTNER. Inyo kining ipasa-LOAD sa OFFICIAL CELLPHONE NUMBER. Ipaagi sa Pasaload o Share-a-load ang inyong bayad aron mahibaw-an nga kamo ang nagpadala og LOAD.

Mahimo usab kamong mo bisita sa OFFICIAL FACEBOOK ACCOUNT ang  https://www.facebook.com/kalibutan.sagugma.


Ang posting sa atong blog site, alas-6:00 sa gabii. Pagka-ugma, inyo nang mabasa ang gusto ninyong mahibaw-an bahin sa inyong relasyon. 


No comments:

Post a Comment