Thursday, November 6, 2014

Jenylyn and Helmer of Mambajao, Camiguin

KSG JENYLYN, February 7, 1991, single, Mambajao Camiguin; BF Helmer, March 27, 1987, Mambajao Camiguin. Thanks and more power sa admin sa Kalibutan sa Gugma

Kun makamao lang mopauyon si Jenylyn sa kinatibuk-ang pagkatawo ni Helmer, nindut usab kamong pareson sa usag-usa. Apan ang nakadaut ninyong duha, ang inyong kumbati sa kama mo-agi una sa panaglalis hangtud mosangpot sa kalipay og katagbawan. 

Ang biklonong kinaiya ni Jenylyn, mag-agad kanunay kang Helmer og gustong ipakita kanunay ni Helmer nga gihigugma siya niini. 

Sa maong kinaiya ni Jenylyn, kapuyan si Helmer kay “OA” ra kaayo. 

Komplikado kaayo ang kinaiya nimo Jenylyn sanglit gusto nimo nga tagdon kanunay ni Helmer rason nga mag-away kamo. 

Kining imong gihimo Jenylyn, makapasakit kini kang Helmer, apan, dile kini rason nga mosibog kini sa inyong relasyon sanglit dako ang pagtuo ni Helmer nga dunay kabag-uhan ang kinaiya sa tawo. 

Ang nakaproblema lamang nimo Jenylyn, kun subra na ang imong gibati nga kasakit kang Helmer, dile ka magpanuko sa pagputol sa inyong relasyon og mangita sa laing binuhat nga andam mosabot sa imong kinaiya. 

Sa kinatibuk-an, lisud kaayong molambo ang inyong relasyon sa sinugdanan, kun mabawi sa panagsabot, mosangpot sa kasal ang inyong panag-uban, apan, dile makonsiderang malipayon ang inyong kaminyuon tungod kini sa pagkabiklunon og kinaiya nimo Jenylyn.

Carren and Alvin of Cagayan de Oro City


KSG Carren, September 22, 1987, separated with 2 kids, CDO;  Alvin, January 15, 1990, ulitawo, CDO.

Kinaiya nimo Alvin ang mahiligon sa paglulinghayaw sanglit gusto ka makakita sa unsay bag-o diha sa imong palibot.

Sa imong kinaiya, malingaw si Carren kanimo sanglit kanunay man nimo siya ikuyog. Apan, lampingasan lang ka Alvin kay dile ka kamao mohunahuna sa gustong abton ni Carren.

Gawas nga naka-angkon ka sa makabibihag nga panagway, kamao usab ka Carren kun unsaon nga mapahiuyon ka sa kautukan ni Alvin.

Kini ang hinungdan nga mosamot ang gibating gugma ni Alvin diha kanimo.

Problema lamang sa inyong relasyon mao ang kinaiya nimo Carren sanglit dile ka ganahan nga magpundo lamang sa balay og gawas niana, dile ra ba ka magpabuot.

Sa pikas bahin, usa sa mga maayong hiyas ni Carren mao nga kasaligan kini sa natad sa gugma.

Kun kamao lamang kamong duha nga mosabot sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kinaiya, dunay kahigayunan nga molungtad sa taas nga panahon ang inyong relasyon, apan kun dile, mao nay paga-ingnon, uyab mo karon, ugma, dile na pud.

Apan kining tanan, mabawi kun usbon lamang ninyo ang mga bati nga kinaiya nga maoy sagad ninyong lantugi-an.

Promise and Rey of Iligan City


KSG PROMISE, JUNE 19, 1992, DALAGA, MAINIT, ILIGAN CITY; LIVE-IN PARTNER REY, APRIL 3, 1990, DEL CARMEN, ILIGAN CITY.

Nindut kaayo kamo usahay nga pareson. Pareho kamong nagpangita sa seguridad og kamalahutayon sa relasyon.

Mahigugmaon kamo, maparaygon, og mabinati-on kun unsay anaa sa inyong palibot.

Kini ang makapa-aghat kang Promise nga mahimong mahunahunaon og subra ka maparaygon.

Wala na kamo nagkinahanglan pa sa bisan unsang tabang aron mapatuo lamang ang inyong usag-usa.

Andam mosabot si Rey sa pag-usab usab sa batasan nimo Promise. Butang kini nga makatabang sa paghapsay sa mga suliran nga inyong ikahibalag. Kusog kaayo ka mohikuta Rey.

Ikaw pud Promise, dali ra kaayo ka mo-reak unsay imong mabati. Molambo ang inyong relasyon og magkalig-on nunot sa paghamtong sa inyong edad ubanan sa kakuge, pagpalig-on taliwa pa man sa managlahi ninyong kinaiya nga nahuptan.

Maayo ang inyong relasyon sanglit dunay balanse kun masuko ang usa, kamaong mopaubos ang usa.

Ikaw usab Promise, hinay-hinayi pagpatay nang imong pagkamausabon sa taras sanglit mahimo kining maka-apekto sa inyong pagtagbaw sa lawasnong kahinam.

Alang usab nimo Rey, ayaw gyud bikla kining si Promise aron madayon ang inyong piknik pagtagay sa kalipay sanglit oras nga mabikil si Promise, way mahitabong piknik ngadto sa langit bisan maanindut pa ang panahon.

Hadlok lang kun dile mauli-an ang kapungot ni Promise sanglit andam kining mobungol kanimo.

Busa, walay laing medyos sa inyong relasyon nga malungtaron, kinahanglan nga kamao kamong mosabot og magpaubos.

Kun kalayo ang usa, kinahanglan tugbangan kini og tubig aron mahapsay ang inyong relasyon.

Magmalampuson ang inyong kaminyuon kun kamo andam nga mohatag panahon pasensiya og pagsabot kaysa maglumba lang kamo og kwenta unsay inyong nabuhat sa usag-usa.

Thursday, October 30, 2014

Mhyla and Jerson of Butuan City


KSG Mhyla, May 15, 1991, single, Butuan City; Jerson, May 15, 1992, single, Butuan City.

Magkasabot kamo sanglit pareho ang inyong birtud og hilig nga nahuptan rason nga mogitib ang usa ka relasyon. 

Magtinabangay kamo sa pagsulbad sa mga kasakit og problemang gihambin sa usag-usa kaninyo. 

Sa aspetong sekswal, pareho kamong matagbaw sa inyong pagdimdim sa katam-is sa inyong pagbati. 

Ang inyong pagtagbaw ibabaw sa kama, dakong tabang nga mapagaan og makakita kamo'g konkretong solusyon sa inyong suliran. 

Kini ang pinaka-maayong pares sa dose ka bituon nga nagrepresenta sa kada tawo.

Magtambayayong kamo pagsulbad sa suliran pinaagi sa pag-atubang sa hudlat sa kapalaran.

Ang nakapahimong lig-on sa inyong relasyon mao ang aspetong sekswal rason nga mahimong mahinamon ang inyong kaminyuon.

Mae and Daniel of Padiay, Sibagat ADS and Sibagat ADS


KSG Mae, September 15, 1995, single, Padiay Sibagat Agusan del Sur; Daniel, January 1, 1996, Perez Sibagat Agusan del Sur.

Mahigugma kamo sa una pa lang ninyong panag-ila. Pareho kamong dile mahiligon sa tapok-tapok. 

Sa aspetong sekswal, mahimong mainiton ang inyong kumbati sa kama apan gusto kamong magtagbaw pinaagi sa yanong paagi. 

Dile ka kontra Mae sa paaging simple, apan, ang imong estilo lamang Mae makapahasol kang Daniel. 

Sa laing bahin, dile kamo makabagat og daghang problema sa inyong panag-uban. 

Ang imong ka manggilahutayon Mae og kalantip sa salabutan nimo Daniel, usa ka maayong kombinasyon alang sa usa ka malampusong relasyon. 

Abtik ka Mae nga motipig sa kinitaan butang nga ikalipay pag-ayo sa daginutang Daniel. 

Nindut ang inyong panag-uban, apan, nanginahanglan lamang kini sa dugang pagpailub sa tagsa-tagsa kaninyo aron magmalipayon og malampuson ang inyong kaminyuon.

Roland and Alice of Cebu City and Salay MisOr


KSG Roland, January 15, 1975, minyo, Cebu City;  Alice, January 13, minyo Salay Misamis Oriental.

Angayan kaayo kamong pareson sanglit pareho ang inyong kinaiya nga nahuptan. Pareho kamong makamao kun unsaon pagdala sa gugma. 

Apan, dile lang lawom ang inyong pagbati. Kamao kamong mohunahuna og mokontrola sa inyong relasyon. 

Bisan dile kamo pareson sa pamarug, dile kini rason nga dile molampos ang inyong relasyon labi na nga dile kaayo ninyo prayuridad ang pakighilawas sanglit alang kaninyo makadugang lang kini sa problema sa relasyon ingon usab sa inyong palibot. 

Sa kinatibuk-an, nindut ang inyong relasyon og walay rason nga dile mosangpot sa kasal ang inyong panag-uban.

Mayza and Mark of Lanao del Norte


KSG Mayza Pollescas, December 25, 1992, minyo, Bacolod Lanao del Norte; Mark, November 1, 1990, minyo, Dalama Baroy, Lanao del Norte.

Way maayo ang dagan sa inyong relasyon, bisan sa sinugdan, magpakita og gusto si Mark sa pagpaminaw sa gipadayag nga gibati ni Mayza kaniya. 

Mobati og interes si Mark sa nahuptang kinaiya og panglantaw ni Mayza sanglit klaro kini.

Ang nakadaut lamang nimo Mayza ang imong kinaiya nga pagka-balingbingon og mausabon sa kinaiya. 

Kinaiya ni Mark mao ang pagka-dile mausabon sa taras. Kaibgan ka Mark sa mahandurawon nga Mayza. Apan, ang kadugay sa reaksyon ni Mark maoy makapaluya ni Mayza pagpaninguha diha kanimo. 

Pakyas ka Mark sa imong gustong angkonon nga imong gituohan nga anaa gihuptan sa walay klarong Mayza. 

Madali lang mausab ang gugma ni Mayza og ikaw Mark, mosuway sa pagpugong niini. 

Sa aspeto sa pagtagbaw sa lawasnong kabuhong, mahimong walay ayo tungod sa kamausabon sa hunahuna ni Mayza. 

Alang kang Mayza, daw nagduwa lang kini sa kumbati sa kama sama sa usa ka bata. 

Kun motukar na ang pagkabilyako, mogawas na ang pagka-hayop niini nga kinaiya sa gana sa pagtagay sa lawasnong pagtagbaw. 

Kini nga kinaiya nimo Mayza maoy magtukmod kang Mark nga mangita og laing bathala sanglit wala kini nakauyon sa imong gibuhat. 

Subay niini, kun magkasabot man gani kamo nga magpakasal, dile mosangpot sa maanindut nga kaminyuon.

Jesie and Fe of Butuan City and Dipolog City


KSG Jesie, February 1, 1986, single, Butuan City; Fe, October 13, 1988, single, Dipolog City.

Ganahan ka Jesie nga makigrelasyon sa binuhat nga sama og edad ni Fe rason nga dile kamo angayang maguol sanglit kahibalo kamo nga morespeto sa usag-usa. 

Pareho kamong mabinantayon og duna kamoy kinaiya sa pagpanagana kinsa mga kugehan og maantigong motipig sa kinitaan. 

Ang problema lang ninyo mao ang pag-alima sa inyong panag-uban nga mahimong puno sa kadasig taliwa sa mga hagit nga mohudlat sa kinabuhi. 

Tanang hiyas, walay lalis pareho kamo rason nga di usab ikalimud nga duna kamoy hiyas nga gahi-an og ulo, matinumanon sa kagustuhan. 

Kini unya ang hinungdan nga madistansya kamo sa usag-usa tungod sa pagsumpaki sa inyong managlahing kagustuhan. 

Nanginahanglan kamo sa subrang pag-atiman og pareho kamo daling magkasinabot labi na sa isyu sa lawasnong pagtagbaw. 

Bisan magkasinabot kamo, apan, dile maayo nga magdayon mo sanglit dile kaayo alegre ang inyong panag-uban sa kaminyuon.

Ivy and Dominggo of CDO and Cebu City


KSG Ivy, March 3, 1981, single, Cagayan de Oro City; Dominggo, March 3, 1991, single, Cebu City.

Halos pareha ang inyong kinaiya og kana maoy lisud. Sa inyong panag-uban, magmalipayon kamo sanglit magkasinabot man kamo. Apan pareho kamong mag-antus sa subra ninyo ka biklunon rason nga dunay panahon nga magka-away kamo. 

Kamong duha usab, gusto nga maoy modala og mokontrola sa pakighilawas rason nga maglalis pa kamo og mag-away labi na sa maong buhat. 

Barugan ninyo ang tagsa-tagsa ninyo ka mga pulong nga inyong giluwatan og gani, ipakita pa kini sa buhat. Isipon ninyo ang inyong kaugalingon nga usa ka martyr, manggihatagon og kun dile kini makita sa inyong kaugalingon ang nahisgutang mga hiyas, seguradong matingala kamo. 

Dunay inyong taras nga ganahan kaayong magpalabay sa oras og walay trabaho nga gihimo og pag-abot sa panahon, kamo ra usab ang magmahay nganong gi-usikan ninyo ang mga oras. Pero, mahigugma kamo sa usag-usa og mahimong mainiton ang inyong panag-uban labi na pag-abot sa kama. Ang inyong relasyon mosangpot sa kasal og mag-uban kamo nga puno sa pakigdait og puno sa pagrespeto sa usag-usa.

Cyriz and Vincent of Jasaan and Agusan


KSG Cyriz, May 1, 1988, dalaga, Jasaan, Misamis Oriental;  Vincent, July 19, 1990, ulitawo, taga-Agusan.

Nindut kaayo kamo usahay nga pareson. Pareho kamong nagpangita sa seguridad og kamalahutayon sa relasyon. 

Mahigugmaon kamo, maparaygon, og mabinati-on kun unsay anaa sa inyong palibot. Kini ang makapa-aghat kang Cyriz nga mahimong mahunahunaon og subra ka maparaygon. 

Wala na kamo nagkinahanglan pa sa bisan unsang tabang aron mapatuo lamang ang inyong usag-usa. 

Andam mosabot si Vincent sa pag-usab usab sa batasan nimo Cyriz. Butang kini nga makatabang sa paghapsay sa mga suliran nga inyong ikahibalag. 

Kusog kaayo ka mohikuta Vincent. Ikaw pud Cyriz, dali ra kaayo ka mo-reak unsay imong mabati. Molambo ang inyong relasyon og magkalig-on nunot sa paghamtong sa inyong edad ubanan sa kakuge, pagpalig-on taliwa pa man sa managlahi ninyong kinaiya nga nahuptan.

Maayo ang inyong relasyon sanglit dunay balanse kun masuko ang usa, kamaong mopaubos ang usa. 

Ikaw usab Cyriz, hinay-hinayi pagpatay nang imong pagkamausabon sa taras sanglit mahimo kining maka-apekto sa inyong pagtagbaw sa lawasnong kahinam. 

Alang usab nimo Vincent, ayaw gyud bikla kining si Cyriz aron madayon ang inyong piknik pagtagay sa kalipay sanglit oras nga mabikil si Cyriz, way mahitabong piknik ngadto sa langit bisan maanindut pa ang panahon. 

Hadlok lang kun dile mauli-an ang kapungot ni Cyriz sanglit andam kining mobungol kanimo. 

Busa, walay laing medyos sa inyong relasyon nga malungtaron, kinahanglan nga kamao kamong mosabot og magpaubos. 

Kun kalayo ang usa, kinahanglan tugbangan kini og tubig aron mahapsay ang inyong relasyon. 

Magmalampuson ang inyong kaminyuon kun kamo andam nga mohatag panahon pasensiya og pagsabot kaysa maglumba lang kamo og kwenta unsay inyong nabuhat sa usag-usa.

Juvelyn and Egi of CDO and Baungon Bukidnon


KSG Juvelyn, July 29, 1987, single, CDO;  Egi, September 1, 1982, single, Baungon Bukidnon.

Duna kay kakapas Evy nga mohupay sa pagkamausabon sa kinaiya ni Juvelyn. 

Ang pagka-manggihatagon, pagka-maluloy-on, og lig-ong Egi maoy gipangita nga hiyas sa insecure nga Juvelyn rason nga mahimong kompiyansa kini kang Egi. 

Sa laing bahin, gikinahanglan ni Egi nga mohimo og eksena nga paganahan og daygon pag-ayo siya ni Juvelyn aron siya ang mo-domina sa natad sa pakighilawas. 

Kun mosanong lamang si Juvelyn nga si Egi ang modala sa kumbati sa kama, seguradong magmalampuson ang inyong panag-uban og mosangpot sa kasal ang inyong relasyon.

Juan and Mary Rose of CDO and Cebu


KSG Juan, April 23, 1990, ulitawo, CDO; Mary Rose,  June 12, 1991, dalaga, Cebu City.

Halos magkapareha ang inyong kagustuhan, apan, managlahi kamo pag-abot sa aspetong sekswal. Maglisud kamo pagpundar sa usa ka maayong relasyon. 

Abtik kaayo ka Juan nga makabantay kun unsay bati nga kinaiya ni Rose. 

Ang kalmadong Juan, maglisud pagpantay sa ka mabuhat-buhaton nimo Rose og usab pagsabot sa kadaghan sa kuskos-balungos nga imong gisudlan. 

Moturok ang subra ka igihan nimo Rose bisan walay igong hinungdan, bisan pa sa kamatinud-anon ni Juan nga gipakita. 

Sa kinatibuk-ang panglantaw nimo Rose lisud dawaton og paburan ni Juan sanglit kinaiya ni Juan ang paglantaw dile lamang sa usa ka habig sa usa ka sitwasyon og usab sa panglantaw sa laing tawo. 

Sa laing pagkasulte, prangka ka nga pagkatawo Rose. Magkatakdo kamo sa Espirituhanong bahin, apan, dile makalahutay si Rose rason nga mangita kini og laing bathala nga ikahulip kanimo Juan. 

Alang kaninyo Juan og Rose, mas nindut nga kutob lang sa panaghigala ang inyong estado sanglit maayo pa ang inyong pagtinagdanay.

Ritchel and Nancy of Claveria and Iligan


KSG ritchel, January 4, 1980, single,  Claveria Misamis Oriental; Nancy, November 8, 1982, single, iligan city.

Magkasinabot kamo sanglit magkatakdo ang tagsa-tagsa ninyo ka gusto. Partikular nga kamo magkasinabot sa lawasnong pagtagbaw sanglit pareho kamong mahiligon niini.

Nakanindut nimo Ritchel, makamao kang mopahiuyon og mokuha sa kiliti sa pagkamatinumanon ni Nancy. 

Bisan pa, nanginahanglan usab ikaw Ritchel sa igong suporta gikan kang Nancy aron molampos ang inyong relasyon. 

Aktibo kamo sa mga kalihukan diha sa inyong palibot. Gumikan niini, makabaton kamo sa daghang higala, apan, hinuon, dile kamo malimut kun unsay ikaayo ninyong duha. 

Di usab ikalimud nga duna kamoy taras o kinaiya nga dile ganahan ang mga tawo nga nagpalibot kaninyo, apan, dali usab kamong makabantay niini og daling mopahiuyon ngadto sa uban aron dile maproblema ang ubang mga tawo. 

Sa inyong panag-uban, perme masakitan sa estorya si Ritchel sanglit anaa sa hiyas ni Nancy nga kaminusan ang imong opinion, dile magpalupig kining mapahitas-ong Nancy labi na sa estorya bisan gikasakit na kini kanimo pag-ayo. 

Hinuon, malipayon man kamo bisan pareho kamong walay kabangkaagan sa pakighilawas. Ang buhat sa pakighilawas maoy usa sa mga maglig-on unya sa inyong panag-uban.

Christopher and Marlyn of CDO


KSG Christopher, Agosto 2, 1990, minyo, Cagayan de Oro City; wife Marlyn, Marso 3, 1991, CDO. 

Ang mga tawo nga anaa sa inyong palibot magsulsol kaninyo nga kamo pareson, apan dile kana tinuod sa tanang higayon. 

Kini gumikan kay sa natad sa pakighilawas o sa bisan asang aspeto, kanunay lang hunahunaon ninyo ang kaugalingong katagbawan og kabulahanan. 

Pareho kamong maparaygon og mainiton kamo pag-abot sa natad sa pakighilawas. 

Dile kamo bati-on og kapuol ning buhata rason nga daghay mga higayon nga saw-an ninyo ang pagdimdim sa katam-is sa gugma. 

Tungod sa inyong kamahiligon sa maong buhat, mosangpot kini nga mosubra ra ang inyong pakighilawas og posibleng makapausab sa inyong pagtagad sanglit pulos lamang pakighilawas ang anaa sulod sa inyong hunahuna og wala na ang gugma. 

Busa, kinahanglan lamang ninyo nga hatagan ang kada usa ninyo sa panahon nga molambo labi na sa natad sa gugma. 

Gawas niana, angayang magsabot mo pag-ayo bahin sa inyong maayong kaugmaon. 

Dako ang puruhan nga mosangpot sa altar sa kaminyuon ang inyong relasyon og sa mga tuig sa inyong panag-uban, mahimo kining mainiton sa aspetong pakighilawas bunga sa tim-os ninyong gugma.