Thursday, October 30, 2014

Mae and Daniel of Padiay, Sibagat ADS and Sibagat ADS


KSG Mae, September 15, 1995, single, Padiay Sibagat Agusan del Sur; Daniel, January 1, 1996, Perez Sibagat Agusan del Sur.

Mahigugma kamo sa una pa lang ninyong panag-ila. Pareho kamong dile mahiligon sa tapok-tapok. 

Sa aspetong sekswal, mahimong mainiton ang inyong kumbati sa kama apan gusto kamong magtagbaw pinaagi sa yanong paagi. 

Dile ka kontra Mae sa paaging simple, apan, ang imong estilo lamang Mae makapahasol kang Daniel. 

Sa laing bahin, dile kamo makabagat og daghang problema sa inyong panag-uban. 

Ang imong ka manggilahutayon Mae og kalantip sa salabutan nimo Daniel, usa ka maayong kombinasyon alang sa usa ka malampusong relasyon. 

Abtik ka Mae nga motipig sa kinitaan butang nga ikalipay pag-ayo sa daginutang Daniel. 

Nindut ang inyong panag-uban, apan, nanginahanglan lamang kini sa dugang pagpailub sa tagsa-tagsa kaninyo aron magmalipayon og malampuson ang inyong kaminyuon.

No comments:

Post a Comment