Thursday, November 6, 2014

Jenylyn and Helmer of Mambajao, Camiguin

KSG JENYLYN, February 7, 1991, single, Mambajao Camiguin; BF Helmer, March 27, 1987, Mambajao Camiguin. Thanks and more power sa admin sa Kalibutan sa Gugma

Kun makamao lang mopauyon si Jenylyn sa kinatibuk-ang pagkatawo ni Helmer, nindut usab kamong pareson sa usag-usa. Apan ang nakadaut ninyong duha, ang inyong kumbati sa kama mo-agi una sa panaglalis hangtud mosangpot sa kalipay og katagbawan. 

Ang biklonong kinaiya ni Jenylyn, mag-agad kanunay kang Helmer og gustong ipakita kanunay ni Helmer nga gihigugma siya niini. 

Sa maong kinaiya ni Jenylyn, kapuyan si Helmer kay “OA” ra kaayo. 

Komplikado kaayo ang kinaiya nimo Jenylyn sanglit gusto nimo nga tagdon kanunay ni Helmer rason nga mag-away kamo. 

Kining imong gihimo Jenylyn, makapasakit kini kang Helmer, apan, dile kini rason nga mosibog kini sa inyong relasyon sanglit dako ang pagtuo ni Helmer nga dunay kabag-uhan ang kinaiya sa tawo. 

Ang nakaproblema lamang nimo Jenylyn, kun subra na ang imong gibati nga kasakit kang Helmer, dile ka magpanuko sa pagputol sa inyong relasyon og mangita sa laing binuhat nga andam mosabot sa imong kinaiya. 

Sa kinatibuk-an, lisud kaayong molambo ang inyong relasyon sa sinugdanan, kun mabawi sa panagsabot, mosangpot sa kasal ang inyong panag-uban, apan, dile makonsiderang malipayon ang inyong kaminyuon tungod kini sa pagkabiklunon og kinaiya nimo Jenylyn.

Carren and Alvin of Cagayan de Oro City


KSG Carren, September 22, 1987, separated with 2 kids, CDO;  Alvin, January 15, 1990, ulitawo, CDO.

Kinaiya nimo Alvin ang mahiligon sa paglulinghayaw sanglit gusto ka makakita sa unsay bag-o diha sa imong palibot.

Sa imong kinaiya, malingaw si Carren kanimo sanglit kanunay man nimo siya ikuyog. Apan, lampingasan lang ka Alvin kay dile ka kamao mohunahuna sa gustong abton ni Carren.

Gawas nga naka-angkon ka sa makabibihag nga panagway, kamao usab ka Carren kun unsaon nga mapahiuyon ka sa kautukan ni Alvin.

Kini ang hinungdan nga mosamot ang gibating gugma ni Alvin diha kanimo.

Problema lamang sa inyong relasyon mao ang kinaiya nimo Carren sanglit dile ka ganahan nga magpundo lamang sa balay og gawas niana, dile ra ba ka magpabuot.

Sa pikas bahin, usa sa mga maayong hiyas ni Carren mao nga kasaligan kini sa natad sa gugma.

Kun kamao lamang kamong duha nga mosabot sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kinaiya, dunay kahigayunan nga molungtad sa taas nga panahon ang inyong relasyon, apan kun dile, mao nay paga-ingnon, uyab mo karon, ugma, dile na pud.

Apan kining tanan, mabawi kun usbon lamang ninyo ang mga bati nga kinaiya nga maoy sagad ninyong lantugi-an.

Promise and Rey of Iligan City


KSG PROMISE, JUNE 19, 1992, DALAGA, MAINIT, ILIGAN CITY; LIVE-IN PARTNER REY, APRIL 3, 1990, DEL CARMEN, ILIGAN CITY.

Nindut kaayo kamo usahay nga pareson. Pareho kamong nagpangita sa seguridad og kamalahutayon sa relasyon.

Mahigugmaon kamo, maparaygon, og mabinati-on kun unsay anaa sa inyong palibot.

Kini ang makapa-aghat kang Promise nga mahimong mahunahunaon og subra ka maparaygon.

Wala na kamo nagkinahanglan pa sa bisan unsang tabang aron mapatuo lamang ang inyong usag-usa.

Andam mosabot si Rey sa pag-usab usab sa batasan nimo Promise. Butang kini nga makatabang sa paghapsay sa mga suliran nga inyong ikahibalag. Kusog kaayo ka mohikuta Rey.

Ikaw pud Promise, dali ra kaayo ka mo-reak unsay imong mabati. Molambo ang inyong relasyon og magkalig-on nunot sa paghamtong sa inyong edad ubanan sa kakuge, pagpalig-on taliwa pa man sa managlahi ninyong kinaiya nga nahuptan.

Maayo ang inyong relasyon sanglit dunay balanse kun masuko ang usa, kamaong mopaubos ang usa.

Ikaw usab Promise, hinay-hinayi pagpatay nang imong pagkamausabon sa taras sanglit mahimo kining maka-apekto sa inyong pagtagbaw sa lawasnong kahinam.

Alang usab nimo Rey, ayaw gyud bikla kining si Promise aron madayon ang inyong piknik pagtagay sa kalipay sanglit oras nga mabikil si Promise, way mahitabong piknik ngadto sa langit bisan maanindut pa ang panahon.

Hadlok lang kun dile mauli-an ang kapungot ni Promise sanglit andam kining mobungol kanimo.

Busa, walay laing medyos sa inyong relasyon nga malungtaron, kinahanglan nga kamao kamong mosabot og magpaubos.

Kun kalayo ang usa, kinahanglan tugbangan kini og tubig aron mahapsay ang inyong relasyon.

Magmalampuson ang inyong kaminyuon kun kamo andam nga mohatag panahon pasensiya og pagsabot kaysa maglumba lang kamo og kwenta unsay inyong nabuhat sa usag-usa.