Thursday, November 6, 2014

Promise and Rey of Iligan City


KSG PROMISE, JUNE 19, 1992, DALAGA, MAINIT, ILIGAN CITY; LIVE-IN PARTNER REY, APRIL 3, 1990, DEL CARMEN, ILIGAN CITY.

Nindut kaayo kamo usahay nga pareson. Pareho kamong nagpangita sa seguridad og kamalahutayon sa relasyon.

Mahigugmaon kamo, maparaygon, og mabinati-on kun unsay anaa sa inyong palibot.

Kini ang makapa-aghat kang Promise nga mahimong mahunahunaon og subra ka maparaygon.

Wala na kamo nagkinahanglan pa sa bisan unsang tabang aron mapatuo lamang ang inyong usag-usa.

Andam mosabot si Rey sa pag-usab usab sa batasan nimo Promise. Butang kini nga makatabang sa paghapsay sa mga suliran nga inyong ikahibalag. Kusog kaayo ka mohikuta Rey.

Ikaw pud Promise, dali ra kaayo ka mo-reak unsay imong mabati. Molambo ang inyong relasyon og magkalig-on nunot sa paghamtong sa inyong edad ubanan sa kakuge, pagpalig-on taliwa pa man sa managlahi ninyong kinaiya nga nahuptan.

Maayo ang inyong relasyon sanglit dunay balanse kun masuko ang usa, kamaong mopaubos ang usa.

Ikaw usab Promise, hinay-hinayi pagpatay nang imong pagkamausabon sa taras sanglit mahimo kining maka-apekto sa inyong pagtagbaw sa lawasnong kahinam.

Alang usab nimo Rey, ayaw gyud bikla kining si Promise aron madayon ang inyong piknik pagtagay sa kalipay sanglit oras nga mabikil si Promise, way mahitabong piknik ngadto sa langit bisan maanindut pa ang panahon.

Hadlok lang kun dile mauli-an ang kapungot ni Promise sanglit andam kining mobungol kanimo.

Busa, walay laing medyos sa inyong relasyon nga malungtaron, kinahanglan nga kamao kamong mosabot og magpaubos.

Kun kalayo ang usa, kinahanglan tugbangan kini og tubig aron mahapsay ang inyong relasyon.

Magmalampuson ang inyong kaminyuon kun kamo andam nga mohatag panahon pasensiya og pagsabot kaysa maglumba lang kamo og kwenta unsay inyong nabuhat sa usag-usa.

No comments:

Post a Comment